SEO Ranking

SEO Ranking

บริการรับทำ SEO ราคาถูก เริ่มต้น 1,500 บาทต่อเดือน การันตี TOP10 คิดค่าบริการตามอันดับของเว็บไซต์ที่ติดในหน้าแรกผลการค้นหาของ Google.co.th ด้วย Keyword ที่เลือก ค่าบริการจะเรียกเก็บก็ต่อเมื่อเว็บไซต์ติดในหน้าแรกแล้วเท่านั้น

SEO Ranking บริการรับทำ SEO ราคาถูก

SEO Ranking เป็นบริการรับทำ SEO ราคาถูก เริ่มต้นที่ 1,500 บาทต่อเดือน ซึ่งคำนวณจำความยากง่ายของ Keyword และอันดับที่ติดในหน้าแรกของ Google.co.th ในเดือนนั้นๆ เป็นบริการที่ได้รับความนิยมอย่างมากของบริษัท อาอุน ไทย โดยมีจุดแข็งดังต่อไปนี้

 

ไม่มีต้นทุน! ไม่ต้องเสียค่าบริการก่อน!

เป็นการรับทำ SEO ซึ่งไม่มีค่าบริการต่างๆ ที่ต้องจ่ายเป็นประจำหรือเรียกเก็บล่วงหน้าหากเว็บไซต์ยังไม่ติดอันดับในหน้าแรก เรานำเสนอค่าบริการที่จะช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่ายที่ไร้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ที่เคยทำ SEO มาก่อนแต่ยังไม่ติดในอันดับที่ต้องการ

※เว็บไซต์ที่จะใช้บริการนี้ต้องมีโครงสร้างและเนื้อหาที่รองรับการทำ SEO

 

ระยะสัญญาเริ่มตั้งแต่ 6 เดือน!

สามารถเลือกระยะของสัญญาของบริการ SEO Ranking ได้ตั้งแต่ 6 เดือนไปจนถึงรายปี สามารถต่อหรือหยุดสัญญาได้ตามความพึงพอใจของลูกค้า และมีการเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน

※สัญญาขั้นต่ำตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจนถึงระยะเวลาที่คุณสามารถทำสัญญากับเราได้
※ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนยกเลิกสัญญา

 

ราคาขึ้นอยู่กับ Keyword!

เป็นบริการรับทำ SEO ราคาถูก เรากำหนดราคาอย่างยุติธรรมโดยเปลี่ยนแปลงไปตามความยากง่ายของ Keyword ราคาเริ่มต้นเพียง 1,500 บาทต่อเดือน หากเว็บไซต์ไม่ติด 1 ใน 10 อันดับบนหน้าแรกของ Google.co.th ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

※หากต้องการทำ SEO หลาย Keyword เราสามารถจัดทำเป็นแพ็คเกจราคาพิเศษแบบเหมาจ่ายซึ่งเรียกว่าบริการ SEO Package (ดูโปรโมชั่น »)

 

บริการ SEO Ranking เป็นบริการที่เราแบกรับความเสี่ยงไว้เอง เราสามารถนำเสนอบริการแบบนี้ได้ ก็เพราะว่าเรามั่นใจในความสำเร็จที่ผ่านมา

 

ตัวอย่างลูกค้าบริการ SEO ของเรา

 

เราขออนุญาตไม่ให้บริการเว็บไซต์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เพศ แชร์ลูกโซ่ และสินค้าผิดกฎหมาย หรือละเมิดลิขสิทธิ์

 

ค่าบริการ SEO Ranking

บริการ SEO Ranking เป็นบริการที่การันตีอันดับของ Keyword ซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะเดือนที่ติด 1 ใน 10 อันดับบนหน้าแรกของ Google.co.th เท่านั้น โดยเราแบ่งอัตราของค่าบริการตามความยากในการทำ SEO ของแต่ละ Keyword เป็น 3 ระดับดังนี้

ระดับความยาก

ค่าบริการ SEO Ranking

สูง (High)

เริ่มต้นที่ 16,000 บาท / Keyword / เดือน

ปานกลาง (Middle)

เริ่มต้นที่ 8,500 บาท / Keyword / เดือน

ต่ำ (Low)

เริ่มเพียง 1,500 บาท / Keyword / เดือน

 

※ค่าบริการที่เรียกเก็บจริงจะขึ้นอยู่กับอันดับที่ติดจริงในเดือนนั้นๆ
※ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ตัวอย่างการเรียกเก็บค่าบริการ

หาก Keyword ที่ลูกค้าใช้บริการ SEO มีระดับความยากเป็น Low

เดือนที่ 1
พบเว็บไซต์อยู่ที่อันดับ 30 » ค่าบริการคือ 0 บาท

เดือนที่ 2
พบเว็บไซต์อยู่ที่อันดับ 10 » ค่าบริการคือ 1,500 บาท

เดือนที่ 3
พบเว็บไซต์อยู่ที่อันดับ 11 » ค่าบริการคือ 0 บาท

เดือนที่ 4
พบเว็บไซต์อยู่ที่อันดับ 8 » ค่าบริการคือ 2,500 บาท

เดือนที่ 5
พบเว็บไซต์อยู่ที่อันดับ 5 » ค่าบริการคือ 4,500 บาท

เดือนที่ 6
พบเว็บไซต์อยู่ที่อันดับ 1 » ค่าบริการคือ 7,500 บาท

 

※คำนวณจากค่าบริการเริ่มต้นในกรณีที่ติดอันดับในหน้าแรกของ Google.co.th เท่านั้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการ SEO Ranking

 

กรุณาส่ง Keyword และเว็บไซต์ของลูกค้า เพื่อให้ทางเราประเมินราคาที่แน่นอน

 

ขั้นตอนการให้บริการ SEO Ranking

1. เลือก Keyword

ลูกค้าสามารถส่ง Keyword และหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการทำ SEO มาให้เราประเมินราคาและตรวจสอบความเหมาะสมก่อนได้ หากพบว่า Keyword ที่เลือกมาไม่ค่อยมีผู้ใช้ค้นหา ทางเราจะช่วยแนะนำ Keyword ที่เหมาะสมกับเว็บไซต์และมีปริมาณการค้นหาที่เพียงพอให้ได้

2. เซ็นสัญญาใช้บริการ

เมื่อลูกค้าเลือก Keyword ได้แล้ว ทางเราจะให้ลูกค้าเซ็นสัญญา พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการใช้บริการส่งกลับมาให้เรา

3. วิเคราะห์เว็บไซต์

ทางบริษัทจะวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ต้องการทำ SEO และจัดทำเอกสารคำแนะนำภายใน 3 - 7 วันทำการหลังจากวันเริ่มสัญญา เพื่อให้ลูกค้าปรับเว็บไซต์ด้วยตัวเอง

4. ปรับแก้เว็บไซต์

ลูกค้าปรับแก้เว็บไซต์ในส่วนของ On-page SEO ตามเอกสารคำแนะนำ ซึ่งในส่วนนี้จะมีความสำคัญอย่างมากต่อการทำอันดับของเว็บไซต์ หากลูกค้ามีปัญหาในการปรับแก้ สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของเราได้ (※หากต้องการให้ทางบริษัท อาอุน ไทย เป็นผู้ปรับแก้เว็บไซต์ให้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

5. สร้าง Backlink

เมื่อลูกค้าปรับแก้เว็บไซต์ตามคำแนะนำแล้ว ทางบริษัทจะเพิ่มจำนวน Backlink ที่มีคุณภาพมายังเว็บไซต์ของลูกค้าซึ่งเป็นส่วนของ Off-page SEO เพื่อให้เว็บไซต์ทำอันดับจนติดหน้าแรกของผลการค้นหาด้วย Keyword ที่ลูกค้าเลือก

6. ตรวจสอบอันดับ

ในทุกวันอังคารในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ทางบริษัทจะตรวจสอบอันดับของเว็บไซต์และส่งรายงานผลให้กับลูกค้า และในระหว่างที่ใช้บริการ SEO ของเรา ลูกค้าสามารถดูรายงานผลอันดับของเว็บไซต์ได้ตลอดด้วยเครื่องมือที่ทางบริษัทส่งให้

7. เรียกเก็บค่าบริการ

ทางบริษัทจะเก็บค่าบริการ SEO Ranking ในเดือนที่เว็บไซต์ติดอันดับบนหน้าแรกแล้วเท่านั้น โดยเราจะส่งใบ Invoice เรียกเก็บค่าบริการหลังจากที่มีการวัดผลในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

8. การรักษาอันดับ

ในระหว่างสัญญา ทางบริษัทจะมีการวิเคราะห์เว็บไซต์และทำเอกสารคำแนะนำในการปรับแก้เว็บไซต์เพิ่มเติมส่งให้ลูกค้า เพื่อเป็นการรักษาอันดับหรือปรับปรุงอันดับให้ดียิ่งขึ้น

 

กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา

 

การทำ SEO คือ?

การทำ SEO หรือที่เรียกว่า Search Engine Optimization คือ การปรับแต่งเว็บไซต์โดยยึดหลักการในการทำเว็บไซต์ที่มอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ Search Engine อย่าง Google นำมาใช้เป็น Algorithm (อัลกอริทึม) ในการจัดอันดับเว็บไซต์บน Search Result Page (หน้าแสดงผลการค้นหา) เพื่อให้เว็บไซต์ถูกนำมาแสดงในตำแหน่งที่ดีที่สุดเมื่อกรอก Keyword เป้าหมาย ซึ่งกระบวนการหลักๆ ในการทำ SEO นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ

 

1. On-page SEO

เป็นการปรับแต่งตัวเว็บไซต์ ทั้งส่วนโครงสร้างที่เป็นมิตรต่อ Search Engine ในการเก็บข้อมูลและสะดวกต่อใช้งานของผู้ใช้ รวมถึงการเพิ่มเติมเนื้อหาที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ Keyword ซึ่งเป็นปัจจัยภายในสำหรับการทำ SEO และเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับ

2. Off-page SEO

เป็นการเพิ่ม Backlink หรือลิงค์อ้างอิงจากเว็บไซต์อื่นทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกในการทำ SEO ที่จะช่วยเพิ่มอันดับให้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : SEO (Search Engine Optimization) คือ?)

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการ SEO Ranking

รายละเอียดบริการ SEO Ranking

 

Q: วิธีการทำ SEO ของบริษัทเป็นอย่างไร?

A: เราใช้วิธีการที่ถูกต้องตามหลักของ Search Engine หรือที่เรียกว่า White Hat SEO หรือ SEO สายขาว โดยเริ่มตั้งแต่การแนะนำการปรับโครงสร้างเว็บไซต์ การสร้าง Backlink และการสร้างคอนเทนท์ที่มีคุณภาพโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงาน 100% ไม่ได้ใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการสปินบทความที่อ่านไม่รู้เรื่อง หรือยิง Backlink ไปตามเว็บไซต์ต่างๆ จนเป็น Spam


Q: วัดอันดับของเว็บไซต์อย่างไร?

A: เราเช็คอันดับในวันที่กำหนดไว้ 1 ครั้งต่อเดือน พร้อมนำส่งรายงานและ Screen Capture ของหน้าผลการค้นหา (Search Result Page) นอกจากนั้นแล้วเรายังมีเครื่องมือที่มีชื่อว่า DemandSphere (เดิมมีชื่อว่า GinzaMetrics) ซึ่งลูกค้าสามารถใช้ตรวจสอบอันดับได้ตลอดเวลา และสามารถเลือกดูข้อมูลย้อนหลังได้


Q: เมื่อไหร่เว็บไซต์จะติดในหน้าแรก?

A: ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ คุณภาพของเว็บไซต์ลูกค้า ความยากง่ายของ Keyword การทำ SEO ของเว็บไซต์คู่แข่ง เป็นต้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หากเว็บไซต์ของลูกค้ามีคอนเทนท์ที่เกี่ยวข้องกับ Keyword อยู่มาก และมี Traffic หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สม่ำเสมอ จะทำให้เว็บไซต์ติดในหน้าแรกได้เร็วยิ่งขึ้น


Q: สามารถกำหนดอันดับของเว็บไซต์ได้หรือไม่? เช่น อยากได้แค่ที่ 5 ก็พอแล้ว

A: ทางเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะทำให้เว็บไซต์ติดที่อันดับเท่าไหร่ แต่ทางเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เว็บไซต์ของลูกค้าติดอันดับที่ดีที่สุด หากลูกค้ากังวลว่าค่าใช้จ่ายจะเกินงบประมาณ สามารถติดต่อฝ่ายขายพร้อมแจ้งความต้องการและงบประมาณที่มีอยู่ ทางบริษัทสามารถจัดบริการ SEO ที่มีอัตราค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายตายตัวเท่ากันทุกเดือนตามงบประมาณของลูกค้าได้


Q: หากเว็บไซต์ติดบนหน้าแรกแล้ว หลังจากนั้นยกเลิก อันดับจะยังอยู่ที่หน้าแรกเหมือนเดิมหรือไม่?

A: อันดับจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง อาจจะค่อยๆ ลดลงจนหายไปจากหน้าแรกจนไปอยู่ในหน้าถัดๆ ไป ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของเว็บไซต์ของลูกค้า และการแข่งขันใน Keyword นั้นๆ


Q: สามารถยกเลิกสัญญาได้ก่อนครบระยะสัญญาขั้นต่ำ 6 เดือนหรือไม่?

A: ไม่ได้ แต่ถ้าเว็บไซต์ของลูกค้าไม่ติดอันดับในหน้าแรก ก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ถ้าหากลูกค้าต้องการยกเลิกสัญญาหลังครบ 6 เดือน ต้องแจ้งล่วงหน้าในเดือนที่ 5 และถ้าหากเป็นสัญญาตั้งแต่เดือนที่ 6 ไปแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อ แต่จะมีผลในอีก 1 เดือนหลังจากนั้น เนื่องจากลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อน 1 เดือน


Q: สามารถเปลี่ยน Keyword ระหว่างระยะสัญญาขั้นต่ำ 6 เดือนได้หรือไม่?

A: สามารถทำได้ แต่ทางเราไม่แนะนำ เพราะหากทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการไปแล้ว และลูกค้าต้องการเปลี่ยน Keyword รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่ทำ SEO จะต้องเสียค่าปรับก่อนที่จะเปลี่ยนสัญญาใหม่ได้

 

ค่าใช้จ่ายของบริการ SEO Ranking

 

Q: ทางบริษัทคิดค่าบริการ SEO Ranking อย่างไร?

A: เราคิดราคาอัตราค่าบริการ SEO Ranking ตามความยากง่ายของคีย์เวิร์ด โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ High / Middle / Low โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 1,500 บาท - 22,500 บาทต่อเดือน ลูกค้าต้องส่ง Keyword รวมถึงเว็บไซต์ของลูกค้ามาให้ทางบริษัทเพื่อประเมินระดับความยากง่าย หากลูกค้าต้องการใช้บริการตั้งแต่ 3 Keyword ขึ้นไป เรามีบริการ SEO Package ซึ่งเริ่มต้นที่ 20,000 บาทต่อเดือน ทั้งสองบริการนี้จะเรียกเก็บเงินก็ต่อเมื่อเว็บไซต์ของลูกค้าติดอันดับหน้าแรกของ Google แล้วเท่านั้น


Q: ทำไมถึงต้องคิดค่าบริการแบบรายเดือน?

A: บริการวัดผลแบบเดือนต่อเดือน ค่าใช้จ่ายอาจมีความแตกต่างกันตามอันดับที่ติดจริง หากเว็บไซต์ไม่อยู่ในหน้าแรก เราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในเดือนนั้นๆ และเมื่อครบระยะสัญญาขั้นต่ำ ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน


Q: มีค่ามัดจำในการใช้บริการ SEO Ranking หรือไม่?

A: ทางเราขอเรียกเก็บค่ามัดจำสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท ซึ่งจะคืนให้เต็มจำนวนหลังจากที่หยุดใช้บริการ


Q: มีบริการ SEO ที่สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายแบบตายตัวได้หรือไม่?

A: ทางเราขอแนะนำ บริการ SEO Micro หรือ SEO Guide ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ควบคู่กับบริการ SEO Macro เพื่อเพิ่ม Backlink ซึ่งช่วยในการเพิ่มอันดับให้กับเว็บไซต์ กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


Q: ทางบริษัทมีบริการ SEO แบบการันตี TOP3 และ TOP5 หรือไม่?

A: เราขอพิจารณาเว็บไซต์เพื่อดูความเป็นไปได้เป็นรายกรณี ทั้งนี้อัตราค่าบริการจะมีการปรับขึ้นตามความยากของอันดับที่การันตี กรุณาสอบถามรายละเอียดจากฝ่ายขาย


Q: หากไม่สามารถแก้เว็บไซต์เองได้ ทางบริษัทคิดค่าปรับแก้เว็บไซต์ให้ถูกหลักเท่าไหร่?

A: ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการปรับแก้เว็บไซต์ ซึ่งจะทราบราคาที่แน่นอนต่อเมื่อลูกค้าได้ใช้บริการ SEO Ranking และทางบริษัทได้ดำเนินการวิเคราะห์เว็บไซต์เสร็จเรียบร้อย แต่หากลูกค้าต้องการทราบราคาเบื้องต้นก่อน สามารถให้ทางบริษัทประเมินค่าใช้จ่ายในตอนที่ตอนขอใบเสนอราคาทำ SEO ได้

 

การพิจารณาเว็บไซต์ในการให้บริการ

 

Q: เว็บไซต์เปิดใหม่สามารถใช้บริการ SEO Ranking ได้หรือไม่?

A: เราขอพิจารณาให้บริการเฉพาะเว็บไซต์ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป เพื่อให้เว็บไซต์ทำอันดับได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งในระหว่างนั้น ลูกค้าควรเตรียมเนื้อหาที่มีคุณภาพในเว็บไซต์ให้ดีก่อน เมื่อเริ่มใช้บริการ SEO แล้ว จะเห็นการพัฒนาอันดับได้ค่อนข้างรวดเร็ว


Q: หากเว็บไซต์อายุยังไม่ถึง 6 เดือน แต่อยากเริ่มทำ SEO ก่อน ทางบริษัทมีบริการอื่นรองรับหรือไม่?

A: สามารถเลือกใช้เป็นบริการ SEO Micro หรือ SEO Guideได้ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


Q: เว็บไซต์ยังไม่อยู่ใน 100 อันดับของ Google สามารถใช้บริการ SEO Ranking ได้หรือไม่?

A: ทางเราขอตรวจสอบเว็บไซต์และ Keyword ของลูกค้าก่อน เพื่อหาสาเหตุว่าทำไมเว็บไซต์ถึงยังไม่มีอันดับ จึงจะพิจารณาได้ว่าเราสามารถให้บริการนี้ได้หรือไม่


Q: เว็บไซต์เคยถูก Google แบนมาก่อน สามารถใช้บริการ SEO Ranking นี้ได้หรือไม่?

A: เราไม่สามารถให้บริการ SEO Ranking ซึ่งเป็นบริการการันตีอันดับนี้ได้ แต่หากลูกค้าต้องการทำ SEO ทางบริษัทขอเสนอเป็นบริการ SEO Micro หรือ SEO Guide โดยทางเราจะวิเคราะห์หาจุดที่ไม่เป็นไปตามกฎของ  Google เพื่อที่จะได้ปรับแก้ให้ถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพเพื่อให้อันดับกลับมา


Q: เว็บไซต์ฟรีสามารถทำ SEO ได้หรือไม่?

A:  การใช้บริการเว็บไซต์ฟรีที่ไม่ได้จด Domain เป็นของลูกค้าเองนั้นไม่เหมาะที่จะมาทำ SEO เพราะติดอันดับยาก และบางครั้งบริการแบบฟรียังมีข้อจำกัดในการปรับแก้เว็บไซต์อีกด้วย รวมถึง Facebook Page ที่ไม่สามารถปรับแก้โครงสร้างเว็บไซต์ได้


Q: เว็บไซต์สำเร็จรูปสามารถทำ SEO ได้หรือไม่?

A:  สามารถทำได้ แต่อาจมีข้อจำกัดในการปรับแก้เว็บไซต์ ซึ่งทางบริษัทขอพิจารณาโครงสร้างเป็นรายเว็บไซต์ รวมทั้งแพ็คเกจของเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ลูกค้าเลือกใช้บริการอยู่ ว่ารองรับการปรับแก้เว็บไซต์ตามหลัก SEO ของเราหรือไม่


Q: สามารถใช้บริการ SEO กับที่อื่นไปพร้อมๆ กันได้หรือไม่?

A: ไม่ได้ แม้ว่าจะเป็น Keyword อื่นที่ไม่ได้ใช้บริการกับเราก็ตาม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจากการให้บริการที่ซ้ำซ้อน ซึ่งหากลูกค้ากำลังใช้บริการกับที่อื่นอยู่และต้องการใช้บริการ SEO ของเรา จำเป็นต้องหยุดใใช้บริการจากที่เดิมก่อน

 

บริการ SEO อื่นๆ

SEO Guide | ปรับเว็บไซต์ให้ถูกหลัก SEO (1 เดือน)

SEO Guide | ปรับเว็บไซต์ให้ถูกหลัก SEO (1 เดือน)

บริการ On-page SEO วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ภายในเวลาสั้นๆ ซึ่งเป็นแนวทางในการทำ SEO ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

SEO Micro | ปรับเว็บไซต์ให้ถูกหลัก SEO (6 เดือน)

SEO Micro | ปรับเว็บไซต์ให้ถูกหลัก SEO (6 เดือน)

บริการ On-page SEO วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสมบูรณ์ ทำให้เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ ได้ พร้อมให้คำปรึกษาตลอดสัญญาโดยผู้เชี่ยวชาญ

SEO Macro | เพิ่มจำนวนลิงค์คุณภาพ (Backlinks)

SEO Macro | Off-page SEO ทำ Backlink คุณภาพ

บริการ Off-page SEO รับทำ Backlink ที่มีคุณภาพพร้อม Keyword จากเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดอันดับ
Top