Google AdWords Advertising

Google Ads (AdWords)

บริการรับทำ Google Ads (AdWords) ลงโฆษณา Google แบบ PPC (Pay Per Click) ติดหน้าแรกผลการค้นหา และ GDN (Google Display Network) ซื้อโฆษณาในเว็บไซต์พาร์ทเนอร์

Google Ads (AdWords) คือ?

"Google Ad" หรือชื่อเดิม "Goolge AdWords" เป็นโปรแกรมลงโฆษณากับทาง Google โดยโฆษณาจะไปปรากฏทั้งในหน้าผลการค้นหา (Search Result Page) ของ Google และในหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายของทาง Google โดยเราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น อายุ เพศ สถานที่

 

การลงโฆษณากับ Google Ads (AdWords) สามารถแบ่งได้ 2 วิธี คือ

 

PPC (Pay Per Click)


PPC (Pay Per Click) เป็นการลงโฆษณาแบบข้อความบนหน้าผลการค้นหา (Search Result Page) ของ Google Search เช่น google.com, google.co.th โดยต้องกำหนด Keyword ที่ใช้ค้นหาใน Google เพื่อให้แสดงโฆษณาขึ้นมา และต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อมีการคลิกโฆษณาซึ่งเรียกว่า CPC (Cost per Click) ราคาต่อคลิกจะขึ้นอยู่กับ Keyword ที่เลือกและปัจจัยอื่นๆ เช่น คุณภาพของโฆษณาและหน้าเว็บไซต์ปลายทาง เป็นต้น

ตัวอย่างโฆษณาแบบ PPC โดย Keyword คำว่า "SEO"

ข้อมูลเพิ่มเติมของบริการ PPC (Pay Per Click)

 

GDN (Google Display Network)


GDN (Google Display Network) เป็นการลงโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอกับทางเว็บไซต์ของ Google เช่น Google Finance, Gmail, Blogger, Google Maps, และ YouTube รวมทั้งเว็บไซต์เครือข่าย เช่น sanook.com, mthai.com, kapook.com สามารถเลือกการคิดค่าโฆษณาได้ 2 แบบ คือ 1. เมื่อมีการคลิ๊กโฆษณา หรือ CPC (Cost Per Click) และ 2. เมื่อมีการแสดงโฆษณาครบทุก 1,000 ครั้ง หรือ vCPM (Cost Per Thousand Viewable Impressions)

ตัวอย่างโฆษณา GDN แบบแบนเนอร์ (Banner ads)

ข้อมูลเพิ่มเติมของบริการ GDN (Google Display Network)

 

ข้อดีของการลงโฆษณากับ Google Ads (AdWords)

การลงโฆษณาแบบ PPC (Pay Per Click)

  • ทำให้เว็บไซต์อยู่ในหน้าแรกเวลาค้นหาด้วย Keyword ต่างๆ บน Google ได้ภายในเวลาไม่กี่นาที
  • ช่วยเพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บไซต์และช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าได้เป็นอย่างดีจากลูกค้าที่กำลังค้นหา Keyword
  • สามารถกำหนดงบประมาณในการลงโฆษณาได้และเลือกหยุดโฆษณาได้ตามต้องการ
  • สามารถเจาะตลาดในแต่ละประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น เลือกให้โฆษณาปรากฏยังประเทศต่างๆ เช่น ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
  • เสียค่าโฆษณาเป็นรายคลิก หรือที่เรียกว่า CPC (Cost Per Click) หากโฆษณาแสดง แต่ไม่มีการคลิกเกิดขึ้น ก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

การลงโฆษณาแบบ GDN (Google Display Network)

  • ช่วยสร้าง Brand Awareness ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วยเว็บไซต์เครือข่ายของ Google ที่มีมากถึง 2 ล้านกว่าเว็บไซต์
  • สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ที่จะลงโฆษณาได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการไปซื้อพื้นที่โฆษณาตามเว็บไซต์ดังๆ โดยตรง
  • สามารถกำหนดงบประมาณในการลงโฆษณาได้และเลือกหยุดโฆษณาได้ตามต้องการ
  • สามารถทำ Remarketing เพื่อดึงลูกค้าให้กลับมายังเว็บไซต์หรือกลับมาซื้อสินค้าได้
  • สามารถเลือกการคิดค่าบริการได้ 2 แบบ คือ CPC (Cost Per Click) หรือ CPM (Cost Per Mile) ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการลงโฆษณา

 

บริการ Google Ads (AdWords) ของเรา

บริษัท อาอุน ไทย แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด เป็นเอเจนซี่ที่ผ่านการรับรองเป็น Google Partner เรามีบริการลงโฆษณากับ Google Ads ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Google Ads Certification ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าทำการตลาดกับ Google ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากที่สุด

PPC | โฆษณาบนหน้าผลการค้นหาของ Google

PPC | โฆษณาบนหน้าผลการค้นหาของ Google

บริการลงโฆษณาแบบข้อความบน Search Result Page (หน้าแสดงผลการค้นหา) ของ Google Search โดยการประมูล Keyword คิดค่าใช้จ่ายเมื่อมีคนคลิก

GDN | โฆษณาบนเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ของ Google

GDN | โฆษณาบนเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ของ Google

บริการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ที่เป็นเครือข่ายของ Google ทั้งแบบ ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ สามารถเลือกกลุ่มเว็บไซต์เป้าหมายได้ ราคาถูกกว่าซื้อโฆษณาตรง

YouTube Ads | ลงวิดีโอ ทำโฆษณา YouTube

YouTube Ads | ลงวิดีโอ ทำโฆษณา YouTube

บริการลงโฆษณาบน YouTube ในรูปแบบของวิดีโอ คิดค่าใช้จ่ายต่อเมื่อมีคนดูโฆษณา สามารถเลือก Channel และเป้าหมายที่ต้องการลงโฆษณาได้

 

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

 

กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา

 

ไม่สามารถให้บริกาลงโฆษณาที่เกี่ยวกับการแพทย์ ยา การพนัน เพศ และสินค้าผิดกฏหมายละเมิดลิขสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การโฆษณาเกินจริง
Top