Marketing Blog

บล็อกการตลาดออนไลน์
บทความน่าสนใจและสาระน่ารู้เกี่ยวกับการทำ SEO การทำเว็บไซต์ และการตลาดออนไลน์ โดยอาอุน ไทย บริษัทด้าน SEM จากญี่ปุ่น

SEO BLOG: เว็บไซต์ที่ “มีคุณภาพ” ในสายตาของกูเกิลคือ?

ถ้าหากพิจารณาตามแนวความคิดของกูเกิลที่ว่า “จะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับยูสเซอร์”

เว็บไซต์ที่มีคุณภาพในสายตาของกูเกิลก็น่าจะเป็น

“เว็บไซต์ที่สามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในมุมมองของยูสเซอร์” ได้

 

แต่ถึงอย่างนั้น บางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าควรจะสร้างเว็บไซต์ให้ออกมาเป็นแบบไหน

 

วันนี้เราจึงได้ลองยกตัวอย่างเงื่อนไขของการเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมาให้ลองพิจารณาดู ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 

・มีธีมเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ที่ชัดเจน

・คอนเทนท์หลักมีความเป็นออริจินอล และเขียนโดยมนุษย์

ไม่ได้เกิดจากการสร้างโดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมต่างๆ

・มีข้อมูลที่เว็บไซต์อื่นไม่มี

・มีโครงสร้างเลย์เอาท์ของเว็บไซต์ที่ดี ยูสเซอร์ดูได้ง่าย (Web usability)

・มีคอนเทนท์ที่เป็นประโยชน์กับยูสเซอร์ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ง่าย

(เช่น Navigation menu, Side menu, คอนเทนท์แนะนำ, เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน)

・มีจำนวนโฆษณาไม่มากจนเกินไป

・มีคอนเทนท์ด้านเฉพาะทางที่มีคุณภาพ

(เป็นงานเขียนที่มีการใช้ประโยคหรือคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในด้านเฉพาะทาง)

・มีการอัพเดทเนื้อหาเป็นประจำ สามารถให้ข้อมูลใหม่ๆได้

・มีฟังก์ชั่นที่ให้ยูสเซอร์ได้แลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์กัน

(เช่น การสื่อสารหรือแชร์ข้อมูลผ่านทาง SNS)

・มีหน้าเว็บที่มีคุณภาพภายในเว็บไซต์ และได้รับการประเมินจากยูสเซอร์ที่เป็นบวก

・ได้รับรางวัลจากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ข่าว

・เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยทั่วไป

・ได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือสูง

 

หลายคนอาจจะมัวทุ่มเวลาให้กับเทคนิคต่างๆ ในการสร้างเว็บไซต์ตามหลัก SEO

แต่ไม่ได้สนใจที่สร้างคอนเทนท์ที่สามารถดึงความสนใจจากยูเซอร์

 

จากตัวอย่างที่ยกมาจะเห็นได้ว่าคอนเทนท์ในเว็บไซต์นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาของกูเกิล

การสร้างเว็บไซต์พื่อการใช้งานของยูสเซอร์จึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำ SEO เช่นกัน

Top