การทำ SEO (Search Engine Optimization) คืออะไร?

SEM คืออะไร?

Google Certificated

 • Google Analytics Certification
 • Google Vdieo Advertising Advanced Certification
 • Google AdWords certification
 • Google AdWords certification

Bing ads Certificated

 • Accredited Professional bing ads

SEO (Search Engine Optimization) คือ?

"SEO" หรือ "Search Engine Optimization" คือ วิธีการปรับแต่งเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาและการเพิ่มลิงค์ที่มีคุณภาพมายังเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอยู่ในอันดับต้นๆ บน Search Result Page (หน้าแสดงผลการค้นหา) เมื่อกรอก Keyword (คำค้นหา) ที่ต้องการผ่าน Search Engine ต่างๆ อาทิ Google, Yahoo!, Bing เป็นต้น

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ค้นหาข้อมูลผ่าน Google มากเป็นอันดันหนึ่งในหลายๆ ประเทศ ทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย ญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วนใหญ่จึงเน้นการทำ SEO บน Google เป็นหลัก

SEO (Search Engine Optimization)

ตัวอย่างหน้าผลการค้นหาของ Google.co.th โดย Keyword คำว่า "ทัวร์ญี่ปุ่น"

ในส่วนของกรอบสีแดงคือส่วนของ Organic Search หรือ Natural Search ในส่วนนี้ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดที่ทางระบบของ Search Engine อาทิ Google หรือ Yahoo! รวบรวมมาโดยใช้คะแนนในการจัดอันดับ การให้คะแนนนั้นก็ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่แต่ละ Search Engine ได้กำหนดขึ้น จึงเรียกวิธีที่การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอยู่ในอันดับต้นๆ บนหน้าผลการค้นหานี้ว่า "SEO" หรือ "Search Engine Optimization"

Search Engine Algorithm คือ?

ระบบการจัดอันดับการแสดงผลใน Search Result Page (หน้าแสดงผลการค้นหา) มีชื่อเรียกว่า Algorithm (อัลกอริทึม) แต่ละ Search Engine จะมีระบบ Algorithm ที่แตกต่างกันและจะมีการอัพเดตอยู่เสมอๆ เราจึงจำเป็นต้องสร้างเว็บไซต์ให้มีคุณภาพตาม Algorithm เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำอันดับได้ดีมากที่สุด

Search Engine Algorithm

เราสามารถสรุป Algorithm (อัลกอริทึม) ที่ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ได้เป็น 2 ปัจจัย คือ

1. ปัจจัยภายใน (On-page / Micro) เช่น โครงสร้างของเว็บไซต์ ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์ จำนวนหน้าภายใน
เว็บไซต์ คุณภาพและปริมาณของเนื้อหา การเลือกใช้คำ (Keyword) และการวางประโยคในส่วนต่างๆ

2. ปัจจัยภายนอก (Off-page / Macro) เช่น ปริมาณลิงค์จากเว็บไซต์อื่น (Backlinks) รวมทั้งเนื้อหาและคุณภาพของลิงค์จากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา

โดยส่วนมากแล้ว วิธีการสำหรับการทำ SEO ให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด ประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

แนวทางการทำ On-page SEO

 • การปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ให้เป็นมิตรกับ Search Engine และผู้ใช้ เช่น การเลือกใช้โครงสร้างเมนูและ URL ที่ Search Engine สามารถอ่านได้ง่าย การทำหน้าเว็บไซต์ให้โหลดได้รวดเร็ว เป็นต้น
 • การใส่ Keyword เป้าหมายอย่างพอเหมาะในส่วนที่ส่วนที่มีความสำคัญต่างๆ ภายในเว็บไซต์ เช่น Title Tag, Meta Description, H1 tag, H2 tag, เนื้อหาส่วนที่เป็น Plain Text ควรหลีกเลี่ยงการใช้ Keyword ซ้ำๆ กันเป็นจำนวนมากเพื่อไม่ให้เป็น Keyword Spam หรือ Keyword Stuffin
 • การเพิ่มเติมเนื้อหาที่มีคุณภาพในหน้าที่ทำ SEO และสร้างหน้าเว็บใหม่ๆ ขึ้นมา โดยเนื้อหาต้องเขียนขึ้นเอง ไม่ก็อปปี้มาจากที่อื่น ให้ข้อมูลที่เจาะลึกและมีประโยชน์เพื่อให้เป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพมากที่สุดในสายตาของ Search Engine
 • การอัพเดตให้เว็บไซต์ให้มีความสดใหม่สม่ำเสมอ อาจทำได้โดยการเพิ่มบทความ ข่าวสาร โปรโมชั่น หรือผลงาน เป็นต้น
 • การเพิ่ม Backlinks จากเว็บไซต์อื่นที่มีความน่าเชื่อถือและมีเนื้อหาหรือบริบทเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือ Keyword ของเรา
  อย่างค่อยเป็นค่อยไป ควรทยอยเพิ่มไปเรื่อยๆ เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ ป้องกันการโดนแบนจาก Search Engine
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Google

แนวทางการทำ Off-page SEO

 • การเพิ่ม Backlinks จากเว็บไซต์อื่นที่มีความน่าเชื่อถือและมีเนื้อหาหรือบริบทเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือ Keyword ของเรา
  อย่างค่อยเป็นค่อยไป ควรทยอยเพิ่มไปเรื่อยๆ เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ ป้องกันการโดนแบนจาก Search Engine
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Google

หลังจากเริ่มทำ SEO ไปได้สักระยะหนึ่ง จะเริ่มเห็นการพัฒนาของอันดับไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและคุณภาพของเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการแข่งขันใน Keyword นั้นๆ และคุณภาพเว็บไซต์ของคู่แข่ง โดยทั่วไปแล้วอันดับจะไต่ขึ้นมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอันดับของเว็บไซต์ยังไม่ดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ จำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาภายในเว็บไซต์กับเพิ่มจำนวน Backlinks ที่มีคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น และเมื่อเว็บไซต์ติดในหน้าแรกของผลการค้นหาแล้ว ก็ยังจำเป็นต้องอัพเดตเว็บไซต์ เพิ่มเติมเนื้อหา และเพิ่ม Backlinks อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาอันดับเอาไว้

ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการทำ SEO

สัญญาณจากผู้ใช้เว็บไซต์ (User Signals)

ข้อมูลการใช้งานของเว็บไซต์สามารถดูได้จาก Google Analytics ไม่ว่าจะเป็น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Users), อัตราตีกลับ (Bounce Rate), รายงานข้อความค้นหาของคีย์เวิร์ด (Queries) และ อัตราการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ผ่าน Keyword นั้นๆ (CTR) เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้เป็นสัญญาณที่สำคัญที่ใช้วัดคุณภาพของเว็บไซต์ได้ ด้วยเหตุนี้เองเว็บไซต์ที่ต้องการทำ SEO จึงควรติด Google Analytics เพื่อให้ Google เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

สัญญาณจาก Social Media (Social Media Signals)

จำนวน Likes และ Shares ของลิงค์หน้าเว็บไซต์จาก Social Media ต่างๆ ได้แก่ Facebook, Google+, Twitter และ Pinterest มีส่วนช่วยในการจัดอันดับเว็บไซต์ การสร้างบทความที่มีประโยชน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักในเว็บไซต์และใช้ Social Media เป็นช่องทางในการกระจายบทความไปยังผู้ใช้เพื่อดึงให้คนเข้ามาอ่านบทความในเว็บไซต์ จึงเป็นวิธีการที่ช่วยให้ทำอันดับบน Google ได้ดีและติดอันดับเร็วขึ้น

การทำการตลาดผ่าน SEO เหมาะสำหรับ?

1. การเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ในปัจจุบัน มีผู้ค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หากเว็บไซต์ติดอันดับด้วย Keyword ที่มีผู้ใช้ค้นหาเป็นจำนวนมาก ก็มีโอกาสที่จะมีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากตามไปด้วย อีกทั้งเมื่อมี Keyword ใดติดอันดับ Keyword ที่ใกล้เคียงกันก็จะติดอันดับไปด้วย จึงจะมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นจาก Keyword อื่นๆ ที่ไม่ได้เลือกทำ SEO ได้อีกด้วย

2. การเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการ

การทำ SEO เป็นการทำให้เว็บไซต์ถูกค้นเจอด้วย Keyword ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ผ่าน Search Engine ย่อมมีความสนใจใน Keyword นั้นอยู่แล้ว ก็ย่อมมีโอกาสสูงที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ที่เข้าไปชม นอกจากนั้นแล้ว การที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น ก็มีโอกาสที่จะขายสินค้าหรือบริการได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

3. การโปรโมทเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มความน่าเชื่อถือ

โดยส่วนใหญ่เวลาที่คนค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine ก็จะเปิดดูเว็บไซต์ที่อยู่ในหน้าแรกหรือหน้าถัดมาในผลการค้นหาเท่านั้น การที่เว็บไซต์ของเราปรากฏอยู่ในหน้าแรกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอันดับต้นๆ จะทำให้ชื่อของเว็บไซต์ได้เห็นผ่านตาและเป็นที่รู้จัก แม้ว่าจะยังไม่ได้คลิ๊กเข้ามาดูเนื้อหาในเว็บไซต์ก็ตาม

4. การลดค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา

เนื่องจากทำ SEO ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าเว็บไซต์จะติดอันดับในหน้าแรก จึงเหมาะสมกับเป็นการทำการตลาดในระยะยาว และเนื่องจากการคลิ๊กเว็บไซต์ในส่วนของ SEO นั้นจะไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเหมือนกับการลงโฆษณากับ Search Engine โดยตรง จึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้และราคาค่อนข้างถูกกว่าการลงโฆษณากับสื่ออื่นๆ ทั้งนี้หากเลือกทำ SEO ด้วย Keyword ยอดนิยมที่มีคนใช้มากๆ ค่าใช้จ่ายก็อาจสูงตามไปด้วย เพราะมีการแข่งขันที่สูง ดังนั้น เวลาเลือก Keyword จึงควรพิจารณาให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ในการทำการตลาดและความคุ้มค่าในการลงทุน

บริการ SEO ของเรา

ที่บริษัท อาอุน ไทย เรามีบริการ SEO ที่จะช่วยวิเคราะห์และนำเสนอการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ถูกต้อง เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับที่ดีขึ้น รวมถึงบริการ SEO แบบการันตีอันดับติดหน้าแรกบน เช่น Google.co.th ลูกค้าจะได้รับความรู้จากเราอย่างเต็มที่ และสามารถนำไปต่อยอดกับ Keyword อื่นๆ ได้

SEO Ranking
SEO Ranking | บริการ SEO ไม่ติดอันดับ ไม่คิดเงิน
บริการ SEO ซึ่งคิดค่าบริการตามอันดับของเว็บไซต์ที่ทำได้โดย Keyword ที่เลือกไว้ ราคาเริ่มต้นเพียง 1,500 บาท ต่อเดือน
SEO Micro
SEO Micro | ปรับเว็บไซต์ให้ถูกหลัก SEO (6 เดือน)
บริการ On-page SEO วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสมบูรณ์
ทำให้เว็บไซต์ติดอันดับต้นๆ ได้ พร้อมให้คำปรึกษาตลอดสัญญา
SEO Macro
SEO Macro | เพิ่มจำนวนลิงค์คุณภาพ (Backlinks)
บริการ Off-page SEO เพิ่มลิงค์ภายนอกพร้อม Keyword
จากเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดอันดับ
SEO Guide
SEO Guide | ปรับเว็บไซต์ให้ถูกหลัก SEO (1 ครั้ง)
บริการ On-page SEO วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ภายในเวลาสั้นๆ
ซึ่งเป็นแนวทางในการทำ SEO ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ