SMM (Social Media Marketing)

SMM (Social Media Marketing)

ทำการตลาดโดยการลงโฆษณาผ่าน Social Media ได้แก่ Facebook, Instagram และ YouTube

SMM (Social Media Marketing) คือ?

"SMM" หรือ "Social Media Marketing" คือ การทำการตลาดบนสังคมออนไลน์หรือที่เรียกว่า "Social Media" ในปัจจุบันมีสื่อ Social Media อยู่มากมาย อาทิ Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, Line , Pinterest, Linkin เป็นต้น แต่สื่อหลักๆ ที่นิยมใช้ในการทำการตลาดในประเทศไทยโดยธุรกิจทั้งขนาดเล็กไปจนถือใหญ่นั้น คือ Facebook, Instagram และ YouTube

 

การลงโฆษณากับ Facebook & Instagram


การลงโฆษณากับ Facebook และ Instagram ทำได้ผ่าน Platform ของ Facebook สามารถโปรโมทได้ทั้งรูปภาพ โพส วิดีโอ รวมถึงเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม (Engagement), เพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ (Brand awareness), เพิ่มคนเข้าเว็บไซต์หรือยอดขาย เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมของบริการ Facebook & Instagram

 

การลงโฆษณากับ YouTube


การลงโฆษณากับ Facebook และ Instagram ทำได้ผ่าน Platform ของ Facebook สามารถโปรโมทได้ทั้งรูปภาพ โพส วิดีโอ รวมถึงเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม (Engagement), เพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ (Brand awareness) , เพิ่มคนเข้าเว็บไซต์หรือยอดขาย เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมของบริการ YouTube

 

บริการ SMM (Social Media Marketing) ของเรา

บริการ SMM (Social Media Marketing) ของบริษัท อาอุน ไทย เป็นการทำการตลาดโดยการลงโฆษณาผ่าน Social Media หลักๆ ที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก ได้แก่ Facebook, Instagram และ YouTube ลูกค้าสามารถเลือกทำการตลาดวิธีนี้เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ของตัวเองหรือเพิ่มยอดขายก็ได้ โดยไม่จำกัดว่าต้องมีแอ็คเคาท์ของ Facebook Page, Instagram หรือ YouTube Channel ซึ่งเรามีบริการทำการตลาดผ่าน Social Media ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด สามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการลงโฆษณาได้เป็นอย่างดี

Facebook Advertising | ลงโฆษณากับ Facebook

Facebook Advertising | ลงโฆษณากับ Facebook

บริการลงโฆษณาบน Facebook เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ หรือ Facebook Page เพื่อเพิ่มยอด Like หรือยอดขาย รวมถึงการลงโฆษณากับ Instagram

YouTube Advertising | ลงโฆษณากับ YouTube

YouTube Advertising | ลงโฆษณากับ YouTube

บริการลงโฆษณาบน YouTube ในรูปแบบของวิดีโอ คิดค่าใช้จ่ายต่อเมื่อมีคนดูโฆษณา สามารถเลือก Channel และเป้าหมายที่ต้องการลงโฆษณาได้

 

กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา

Top