บทความน่าสนใจเกี่ยวกับ SEO โดยอาอุน ไทย บริษัทด้าน SEM จากญี่ปุ่น

SEO TIPS: การเขียน Title Tag

 

 

Title Tag คือ ส่วนที่บอกชื่อเรื่องของหน้าเว็บนั้นๆ ซึ่งอยู่ในส่วน Head ของ HTML

 

ตัวอย่างโค้ด

 <head>

 <title>ชื่อเรื่อง</title>

 </head>

 

นอกจากนั้นแล้ว Title Tag จะไปปรากฏเป็นลิงค์อยู่บนหน้าผลการค้นหาในเสิร์ชเอ็นจิ้น และเป็นส่วนที่เสิร์ชเอ็นจิ้นให้ความสำคัญอย่างมาก

 

สำหรับการเขียน Title นั้น จะต้องใส่คีย์เวิร์ดในการทำ SEO เข้าไปด้วย และควรมีความยาวไม่เกิน 70 ตัวอักษร ถ้าหากเกินกว่านี้ Title ส่วนที่เกินมาจะถูกตัดเวลาแสดงในหน้าผลการแสดงการค้นหาของกูเกิ้ล

 

ตัวอย่างการเขียน Title

 <title>บริษัท SEO ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น | อาอุน ไทย</title>

Tags : Search_Engine, SEO, SEO_TIPS, Google