บทความน่าสนใจเกี่ยวกับ SEO โดยอาอุน ไทย บริษัทด้าน SEM จากญี่ปุ่น

SEO BLOG: แนะนำ Tool และ Add-on ที่ใช้ในการวิเคราะห์ SEO

วันนี้เราขอแนะนำเครื่องมือที่ทางบริษัทใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับ SEO

หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆ ท่านไม่มากก็น้อย

 

 ●วิเคราะห์ SEO

Google Webmaster Tools 
 *ต้องสมัครแอคเคาท์ (ฟรี)

Mozbar  
 *สำหรับ Firefox/Chrome

Sorezki SEO Plus  
 *สำหรับ Chrome

 

 ●วิเคราะห์ HTML (โครงสร้างเว็บไซต์)

Firebug Lite for Google Chrome
 *สำหรับ Chrome

Firebug for Firefox 
 *สำหรับ Firefox

 

  ●ตรวจสอบ Backlink

Open Site Explorer (ใช้ตรวจสอบจำนวน Backlink, URL ที่มา, Anchor Text)
 *หากลงทะเบียน  (มีค่าใช้จ่าย) จะสามารถใช้ได้ทุกฟังก์ชัน

 ・LinkDetective (ใช้ตรวจสอบจำนวน Backlink)
 *ต้องสมัครแอคเคาท์ (ฟรี)

 

 ●สำรวจคีย์เวิร์ด 

・ Google Adwords Keywords Tool (ใช้ตรวจสอบจำนวนการค้นหาของคีย์เวิร์ด)

・ Google Trend (ตรวจสอบเทรนด์การค้นหาคีย์เวิร์ด)

 

●Cache Page

The Wayback Machine (ตรวจสอบหน้าเว็บที่ถูกแคช)

 

●Dead Link/Broken Link

DeadLink.tv  (ใช้ตรวจสอบ Dead Link/Broken Link ภายในเว็บไซต์)

 

  ●ความเร็วหน้าเว็บ

PageSpeed Insights (ใช้ตรวจสอบความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ)

 

●ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

StatCounter (ข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์)

Tags : Search_Engine, SEO, SEO_BLOG, SEO_TIPS, Google