บทความน่าสนใจเกี่ยวกับ SEO โดยอาอุน ไทย บริษัทด้าน SEM จากญี่ปุ่น

SEO BLOG: Duplicate Content (คอนเทนท์ที่ซ้ำกัน) ในมุมมองของกูเกิล

ตั้งแต่กูเกิลแพนด้ามีการอัพเดท ก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับ

Duplicate Content (คอนเทนท์ที่ซ้ำกัน) ในมุมมองของกูเกิล

 

เว็บไซต์ที่ "คัดลอกเนื้อหา” (Scraped) จากเว็บไซต์อื่นมาทั้งหมด

ย่อมมีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกลงโทษโดยกูเกิล

แต่ถ้าในกรณีที่เนื้อหามีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย กูเกิลจะมองเรื่องนี้อย่างไร?

 

กูเกิล ไกด์ไลน์ได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับ “Scraped Content  (เนื้อหาที่คัดลอกมา)” ไว้แล้วดังต่อไปนี้

 

ตัวอย่างของ Scraped Content

 

 “เว็บไซต์ที่คัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น แล้วแก้ไขเพียงเล็กน้อย  (เช่น การใช้คำพ้องความหมายแทน

หรือใช้เทคนิคการแทนที่คำและวลีด้วยคำพ้องโดยอัตโนมัติ (automated techniques))

และนำมาเผยแพร่ซ้ำ

 

จากคำอธิบายนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่กูเกิลจะจดจำด้วยคำศัพท์แต่ละคำ

ไม่ใช่แค่เพียงจดจำทั้งประโยค

แม้ว่าจะเปลี่ยนคำหรือวลีไปบ้าง แต่ตัวรูปประโยคเหมือนกันหมด

ก็มีโอกาสที่จะถูกมองว่าเป็น Scraped Content  ได้

 

ดังนั้น เราจึงควรหลีกเลี่ยงการเพิ่มจำนวนหน้าในเว็บไซต์

เพื่อเพิ่มคะแนนในการทำ SEO ด้วยวิธีการคัดลอกเช่นนี้

และควรสร้างสรรค์คอนเทนท์ที่เป็นต้นฉบับขึ้นมาเอง

Tags : Google, Panda_Update, Scraped_Content, Search_Engine, SEO, SEO_BLOG, Duplicate_Content