อาอุน ไทย เชี่ยวชาญด้าน SEM รับทำ SEO PPC และบริการ Web Design รับทำเว็บไซต์

SMM Service

Google Certificated

  • Google Analytics Certification
  • Google Vdieo Advertising Advanced Certification
  • Google AdWords certification
  • Google AdWords certification

Bing ads Certificated

  • Accredited Professional bing ads

YouTube Advertising | ลงโฆษณากับ YouTube

บริการลงโฆษณาผ่าน YouTube กับอาอุน ไทย เป็นการการทำ Video Campaign ผ่าน Google AdWords โดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถโปรโมทได้ทั้งวิดีโอโฆษณาและเว็บไซต์ของลูกค้า

รูปแบบของโฆษณากับ YouTube มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ทางอาอุน ไทยให้บริการลงโฆษณาแบบ TrueView เป็นหลัก
เพราะเป็นรูปแบบโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเมื่อมีการดูโฆษณาเท่านั้นหรือที่เรียกว่า CPV
(Cost Per View)

การโฆษณาแบบ TrueView แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

1. TrueView In-Stream Ads

“TrueView In-Stream Ads
โฆษณาจะปรากฏอยู่ในลักษณะวิดีโอก่อนการเล่นวิดีโอหลักประมาณ 5 วินาที หากผู้ใช้ไม่กดข้ามโฆษณา (Skip Ad) วิดีโอโฆษณาก็จะเล่นต่อเนื่องจนกว่าจะจบ การคิดค่าบริการของ In-Stream Ads จะคิดเงินต่อเมื่อมีการดูวิดีโอตั้งแต่ 30 วินาทีขึ้นไปหรือมีการดูวิดีโอจนจบในกรณีที่วิดีโอมีความยาวน้อยกว่า 30 วินาที นอกจากนั้น โฆษณายังสามารถลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของลูกค้าได้

2. TrueView In-Search Ads

“TrueView In-Search Ads
โฆษณาจะปรากฏอยู่ด้านบนของหน้าผลการค้นหา (Search Result) ในหน้า YouTube เมื่อมีการค้นหาวิดีโอ รูปแบบของโฆษณาประกอบไปด้วยวิดีโอและข้อความตัวอักษร การคิดค่าบริการของ In-Search Ads จะคิดเงินก็ต่อเมื่อมีการคลิ๊กโฆษณาเข้าไปดูวิดีโอเท่านั้น ไม่ว่าโฆษณาขึ้นมาแสดงกี่ครั้งก็ตาม

3. TrueView In-Display Ads

TrueView In-Display Ads
โฆษณาจะปรากฏอยู่ด้านขวามือของวิดีโอที่กำลังดูอยู่ในส่วนของวิดีโอแนะนำที่ผู้ใช้สามารถคลิ๊กดูได้ รูปแบบของโฆษณาประกอบไปด้วยวิดีโอและข้อความตัวอักษร ค่าบริการของ In-Display Ads จะคิดเงินก็ต่อเมื่อมีการคลิ๊กโฆษณาเข้าไปดูวิดีโอเท่านั้นเช่นเดียวกันกับแบบ In-Search Ads

บริการ YouTube Advertising ของเรา

  • กำหนดเป้าหมายและแคมเปญโฆษณาให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า (ลูกค้าต้องเตรียมวิดีโอโฆษณาเอง)
  • บริหารงบประมาณในแต่ละวัน พร้อมตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณา
  • มีการสรุปผลการลงโฆษณาให้ลูกค้าเป็นรายอาทิตย์และรายเดือน
  • มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในการบริหารโฆษณาบน YouTube
  • คิดค่าบริการ 20% จากงบประมาณของโฆษณา
Inquiry

บริการที่เกี่ยวข้อง

Facebook Advertising | ลงโฆษณากับ Facebook
บริการลงโฆษณาบน Facebook เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ของตัวเอง หรือ Facebook Page เพื่อเพิ่มยอด Like

GDN (Google Display Network) | โฆษณาบนเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ Google
บริการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ที่เป็นเครือข่ายของ Google ทั้งแบบ ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ