หน้าโฆษณา 2 ภาษา พร้อมบริการ SEO โดยบริษัทอาอุน ไทย

Pub More | หน้าโฆษณาพร้อมบริการ SEO

“More” จัดทำขึ้นเพื่อโปรโมทธุรกิจโดย SEM

“Pub More” เป็นการลงโฆษณาในลักษณะบทความ (Editorial Advertising) หนึ่งหน้าเต็ม โดยนำเสนอเนื้อหาควบคู่กันเป็น 2 ภาษา คือภาษาไทยและญี่ปุ่น มีรูปภาพประกอบสวยงาม พร้อมกันนั้นยังมีบริการทำ SEO ให้กับหน้าโฆษณาของท่านด้วย โดยสามารถเลือกคำค้นหา (Keyword) ที่ต้องการเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ 1 คำ

รายละเอียดของ “Pub More”

ระยะเวลาสัญญา
6 เดือน
บริการ
  • ให้การแนะนำในการออกแบบเนื้อหาและหน้าโฆษณา
  • แปลเนื้อหาจากภาษาไทย/อังกฤษ เป็นภาษาญี่ปุ่น
  • ทำ SEO ให้กับหน้าโฆษณาด้วยคำค้นหา (Keyword) ภาษาญี่ปุ่น 1 คำ
ข้อดี
  • สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยได้อีกด้วย
    เนื่องจากเรานำเสนอเนื้อหาโฆษณาทั้ง 2 ภาษา
  • ได้หน้าเว็บภาษาญี่ปุ่นหนึ่งหน้าเต็มในราคาประหยัดพร้อมบริการ SEO ฟรี
  • มีลิงค์เข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน ทำให้ได้ผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น
  • ไม่คิดค่าลงโฆษณาในเว็บไซต์ (Posting Fee) หรือค่าแปลภาษาใดๆ (Translation Fee)             ์
ค่าใช้จ่าย
ค่าทำหน้าโฆษณา (Page Production Fee) และค่าคอมมิชชั่น 15% จากราคาสินค้าหรือบริการ เมื่อเกิดการจองในแต่ละครั้ง
Inquiry