“More” จัดทำขึ้นเพื่อโปรโมทธุรกิจโดยอาอุนซึ่งเป็นบริษัทเชี่ยวชาญด้าน SEM

More Media | โปรโมทธุรกิจผ่าน Global Portal Site

“More” จัดทำขึ้นเพื่อโปรโมทธุรกิจโดย SEM

More Media คือ?

"More" ย่อมาจาก Multilingual Overseas Reservation (http://www.my-more.com/) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำและดำเนินงานโดย AUN CONSULTING, Inc. มีเป้าหมายเพื่อโปรโมทธุรกิจในหลากหลายภาษา รวมทั้งนำเสนอข้อมูลทั้งอาหารการกิน การอยู่อาศัย รวมไปถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย พร้อมบริการรับจองแบบออนไลน์ ซึ่งได้แก่ข้อมูลของประเทศ ดังต่อไปนี้

 1. ประเทศญี่ปุ่น (นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษและจีน)
 2. ประเทศไทย (นำเสนอด้วยภาษาญี่ปุ่น)
 3. ประเทศไต้หวัน (นำเสนอด้วยภาษาญี่ปุ่น)
 4. ประเทศฮ่องกง (นำเสนอด้วยภาษาญี่ปุ่น)
 5. ประเทศเกาหลี (นำเสนอด้วยภาษาญี่ปุ่น)
 6. ประเทศสิงคโปร์ (นำเสนอด้วยภาษาญี่ปุ่น)

นอกจากนั้น ยังมีโครงการสำหรับประเทศอื่นๆในอนาคต คือ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนามและฟิลิปปินส์ (รวม 11 ประเทศ)

หัวข้อของเนื้อหาในแต่ละประเทศของ “More” ประกอบไปด้วยหมวดหมู่เรื่อง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม อาหาร ช็อปปิ้ง ทัวร์ สถานที่ท่องเที่ยว ความงาม และการเดินทาง

จุดเด่นของ “More”

1. เราโปรโมท “More” โดยใช้ Search Engine Marketing (SEM) เป็นเครื่องมือหลัก และใช้เครื่องมือออนไลน์อื่นๆ เช่น Social network อาทิ ทวิตเตอร์

จากสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ในปัจจุบันนั้น พบว่าช่องทางหลักในการเข้าถึงเว็บไซต์คือ Search Engine เช่น Google และ Yahoo เป็นต้น ดังนั้นเราจึงทำการโปรโมท “More” ผ่าน Search Engine เป็นหลักทั้งในส่วนของ SEO (Search Engine Optimization) และ PPC (Pay Per Click) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เราเชี่ยวชาญ เพื่อดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้ที่กำลังมองหาข้อมูลของประเทศต่างๆในเอเชียให้สามารถค้นเจอ “More”

ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของคนญี่ปุ่นซึ่งมีพฤติกรรมในค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตมากเป็นอันดับต้นๆของโลก ปกติแล้วชาวญี่ปุ่นมักนิยมใช้ Yahoo.co.jp และ Google.co.jp ในการค้นหาข้อมูลและใช้คำค้นหา (keyword) เป็นภาษาญี่ปุ่น

2. เราลงเนื้อหาโฆษณาเป็น 2 ภาษา

สำหรับที่อาอุน ไทย เราเน้นการขายโฆษณาของ “More” ประเทศไทย (http://thailand.my-more.com/) จุดประสงค์หลักคือการทำให้คนญี่ปุ่นเข้าถึงและอ่านหน้าโฆษณาของท่าน เพื่อให้รู้จักบริการหรือสินค้าของท่านมากขึ้น ดังนั้นเราจึงนำเสนอเนื้อหาโฆษณาเป็นภาษาญี่ปุ่นและทำการโปรโมทหน้าโฆษณานั้นโดยการทำ SEO ด้วยคำค้นหา (keyword) ภาษาญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงหน้าโฆษณาของคนไทยก็มีความสำคัญเช่นกัน เราจึงลงโฆษณานำเสนอเนื้อหาโฆษณาโดยใช้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยควบคู่กันไปเพื่อให้ได้จำนวนผู้เข้าชมสูงสุด

3. มีข้อได้เปรียบของการที่เป็นสื่อออนไลน์

 • มีการเข้าถึงที่ไม่จำกัดพื้นที่และเวลา ผู้เข้าชมไม่ได้เป็นเพียงแค่คนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หากแต่ได้ขยายขอบเขตเป็นผู้เข้าชมจากประเทศอื่นๆ
 • สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่นิยมใช้สื่อออนไลน์ในสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 • ราคาถูกกว่าและตรงเป้าหมายมากกว่าเมื่อเทียบกับการลงโฆษณาแบบอื่นๆ
 • สามารถเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หลักของท่านได้ เนื่องจากเราจะเชื่อมโยงหน้าโฆษณาของท่าน (link) ไปยังเว็บไซต์หลัก
 • สามารถวัดผลได้ง่ายได้และแม่นยำ

4. มีการเข้าถึงของผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนมากและมีขอบเขตที่สามารถเข้าถึงได้กว้างขึ้น

เนื่องจาก “More” เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลของหลากหลายประเทศในเอเชีย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นที่นิยมในการค้นหาข้อมูลของคนญี่ปุ่น เช่น ประเทศไทย ไต้หวัน เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น เราจึงสามารถดึงดูดผู้ที่สนใจข้อมูลของประเทศเหล่านั้นได้ทั้งหมด ดังนั้นการเข้าถึงเว็บไซต์จึงกว้างกว่าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเจาะจงแค่เพียงประเทศเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับความได้เปรียบของการเป็นสื่อออนไลน์ที่มีการเข้าุถึงได้ไม่จำกัดพื้นที่แล้ว “More” จึงมีจุดแข็งในเรื่องของการดึงดูดผู้เข้าชมอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อทั่วไป

รูปแบบการลงโฆษณาของ “More”

การลงโฆษณากับ “More” เป็นหนึ่งในกลยุืทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมาก หากคุณกำลังมองหาวิธีการโปรโมทธุรกิจ สินค้า หรือบริการโดยเน้นไปที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นหรือคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วล่ะก็ ให้“More”ลองช่วยคุณดูสิคะ

Pub More | หน้าโฆษณาพร้อมบริการ SEO

บทความโปรโมทธุรกิจของท่านสำหรับชาวญี่ปุ่นรวมทั้งชาวไทย

More Coupon | หน้าคูปองพร้อมบริการรับจอง

คูปองสำหรับการทำโปรโมชั่น เช่นส่วนลดพิเศษ เป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย