บริการ GDN (Google Display Network) ลงโฆษณาบนเว็บพาร์ทเนอร์ Google

Google Advertising Service

Google Certificated

  • Google Analytics Certification
  • Google Vdieo Advertising Advanced Certification
  • Google AdWords certification
  • Google AdWords certification

Bing ads Certificated

  • Accredited Professional bing ads

GDN (Google Display Network) | โฆษณาบนเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ Google

"GDN" หรือ "Google Display Network" คือการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายกับทาง Google สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากกว่าการทำ PPC (Pay Per Click) ที่เป็นการลงโฆษณาบนหน้าผลการค้นหา (Search Result Page) ของ Google search

การทำการตลาดผ่าน GDN (Google Display Network) สามารถช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์จากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลก เว็บไซต์เครือข่ายที่นำโฆษณาไปแสดงนั้นยังมีคอนเทนท์ที่หลากหลายและมีจำนวนมากกว่า 2 ล้านเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วย

・เว็บไซต์ที่เข้าร่วม Google AdSense
・เว็บไซต์ที่เข้าร่วม DoubleClick Ad Exchange
・เว็บไซต์ของ Google เอง เช่น Google Finance, Gmail, Blogger, Google Maps, และ YouTube (ไม่รวม Google search)

อย่างไรก็ตาม เราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและตั้งค่าโฆษณาได้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รูปแบบของโฆษณา ของ GDN (Google Display Network) มีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท ได้แก่
1. Text Ads : โฆษณาแบบข้อความสั้นๆ ประกอบด้วย หัวข้อ เนื้อหา 2 บรรทัด และ URL
2. Image Ads / Banner ads : โฆษณาแบบรูปภาพหรือแบนเนอร์ ซึ่งมีขนาดมาตรฐานอยู่ 4 ขนาด
3. Rich Media Ads : โฆษณาแบบรูปภาพซึ่งเป็นแบบ Interactive หรือ Animation
4. Video Ads : โฆษณาแบบวิดีโอซึ่งสามารถเล่นได้เอง

การทำ GDN (Google Display Network) มีอยู่หลายวิธี โดยหลักๆ แล้วสามารถแบ่งได้ 4 วิธี ประกอบด้วย

1. Topic Targeting
การลงโฆษณาแบบเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Target) หมายตามหัวข้อ (Topic) ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นสินค้าเป็นประเภทเครื่องสำอาง สามารถทำได้โดยกำหนดการแสดงโฆษณาไปในกลุ่มเว็บไซต์เกี่ยวกับเครื่องสำอางและความงาม ทั้งนี้ เราไม่สามารถเลือกเจาะจงเว็บไซต์ได้ เว็บไซต์ที่แสดงโฆษณาจะเป็นการเลือกแบบ Random

2. Placement Targeting
การลงโฆษณาแบบเจาะจงเว็บไซต์เป้าหมายที่จะให้โฆษณาไปแสดง อาจเป็นเว็บไซต์ที่เป็นฐานกลุ่มลูกค้า หรือเลือกเว็บไซต์ที่มีการเข้าถึงเป็นจำนวนมาก เช่น sanook.com, mthai.com หรือ kapook.com เพื่อเป็นการทำ Branding ก็ได้

3. Keyword Contextual Targeting
การลงโฆษณาบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Keyword ของเรา ยกตัวอย่างเช่น หากเรากำหนดให้โฆษณาไปแสดงในเว็บไซต์ที่มี Keyword คำว่า "เครื่องสำอาง" เมื่อมีผู้ใช้ค้นหาด้วย Keyword คำว่า "เครื่องสำอาง" และได้เข้ามายังเว็บไซต์ที่เป็นเครือข่าย
ของ Google ที่มีคำว่า "เครื่องสำอาง" อยู่ในเว็บไซต์ โฆษณาของเราจึงจะถูกนำมาแสดงให้ผู้ใช้คนนั้นๆ เห็น

4. Remarketing
การโฆษณาแบบติดตามเพื่อดึงให้ลูกค้ากลับมา หลักการทำงานของ Remarketing คือ เมื่อผู้ใช้เข้าไปในหน้าเว็บไซต์ที่มีการฝังโค้ดของ Remarketing จากนั้น Browser ก็จะจดจำ Cookie เอาไว้ เมื่อผู้ใช้เข้าไปยังเว็บไซต์ที่เป็นเครือข่ายของ Google โฆษณาของเว็บไซต์ที่มีการการฝังโค้ดของ Remarketing นั้นๆ ก็จะถูกนำมาแสดงให้ผู้ใช้เห็น

การเก็บเงินของโฆษณาแบบ GDN (Google Display Network) มี 2 วิธี คือ

1. CPC (Cost Per Click) : คิดเป็นรายคลิ๊ก เมื่อมีคนมาคลิ๊กที่โฆษณา เราถึงจะเสียเงิน
2. CPM (Cost per Mille) : คิดเมื่อมีการแสดงโฆษณาครบทุก 1,000 ครั้ง ไม่ว่าจะมีคนคลิ๊กหรือไม่ก็ตาม

บริการ GDN (Google Display Network) ของเรา

  1. บริษัทของเราเป็น Google Partner และให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Google AdWords Certification สามารถมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ
  2. บริการของเราครอบคลุมทั้งการสร้าง Campaign การเลือก Keyword การเลือกเว็บไซต์ให้ตรงตามเป้าหมาย การออกแบบและจัดทำโฆษณา การบริหารจัดการและจัดทำรายงานพร้อมคำแนะนำ
  3. คิดค่าบริการเพียง 20% จากงบประมาณของโฆษณา
Inquiry

บริการที่เกี่ยวข้อง

PPC (Pay Per Click) | โฆษณาบนหน้าผลการค้นหาของ Google
บริการลงโฆษณาบน Search Result Page (หน้าแสดงผลการค้นหา) ของ Google Search โดยการประมูล Keyword