Marketing Blog

บล็อกการตลาดออนไลน์
บทความน่าสนใจเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ โดยอาอุน ไทย บริษัทด้าน SEM จากญี่ปุ่น

SEO TIPS: การเขียน Meta Description

Meta Description คือ ส่วนที่อธิบายเนื้อหาของหน้าเว็บนั้นๆ ซึ่งอยู่ในส่วน Head ของ HTML

 

ตัวอย่างโค้ด

<head>

<meta name="description" content="คำอธิบายเนื้อหาเว็บไซต์" />

</head>

ปัจจุบัน เสิร์ชเอ็นจิ้นไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ Meta Description มากนัก แต่เรายังจำเป็นต้องใส่ไว้ในหน้าเว็บไซต์ เนื่องจาก Meta Description จะไปปรากฏให้เห็นในหน้าผลการค้นหาในเสิร์ชเอ็นจิ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้ใช้คลิ๊กเข้ามาดูเนื้อหาในหน้าเว็บของเรา (เพิ่ม Click-through Rate) ถ้าหากเราเขียนคำอธิบายได้น่าสนใจ

 

สำหรับการเขียน Meta Description นั้น ควรใส่คีย์เวิร์ดในการทำ SEO เข้าไปด้วย และควรมีความยาวประมาณ 150 ตัวอักษร ถ้าหาก Meta Description ยาวเกินไป จะทำให้ถูกตัดเวลาแสดงในหน้าผลการค้นหา

 

ตัวอย่างการเขียน Meta Description

<meta name="description" content=""อาอุน ไทย เป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการด้าน SEO โดยเฉพาะ เรามีประสบการณ์มากกว่า 14 ปี และมีลูกค้าให้ความไว้วางใจกว่า 1,900 ราย" />

Top